Elektronická Evidence Tržeb (EET) v systému Kredit

27.6.2016

V březnu letošního roku byl schválen zákon 112/2016 Sb. o elektronické evidenci tržeb.

Systém KREDIT toto legislativní opatření průběžně reflektuje. Přikládáme základní informace a připravované kroky potřebné k tomu, aby byly vaše pokladny včas připraveny. 

 

Koho se EET týká?

V první fázi se EET týká poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb, které byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou a jinými obdobnými způsoby, např. stravenkou.


Jaké jsou termíny pro vás?

 • od 1. září 2016 můžete zažádat na finančním úřadu osobně anebo elektronicky o „autentizační údaje“ (předtím, než přijmete první evidovanou tržbu).
  Následně zaregistrujete svoje provozovny a necháte si vygenerovat certifikát - jeden pro všechna pokladní zařízení;
 • v průběhu září 2016 bude připraveno řešení v rámci systému KREDIT;
 • v průběhu listopadu 2016 bude zajištěno testovací prostředí pro zasílání údajů o evidovaných tržbách;
 • od 1. prosince 2016 vzniká evidenční povinnost.


Musíme mít připojení k internetu?

Ano. Není ale třeba zajišťovat připojení k internetu pro každou pokladnu. Technické řešení pro odesílání údajů do EET v rámci systému KREDIT bude realizováno jako serverové, tzn. internetové připojení, bude vyžadovat pouze aplikační server.


Které platby v systému KREDIT budou odesílány?

V rámci systému KREDIT se odesílání údajů o tržbách týká všech úhrad v hotovosti včetně plateb bankovní kartou, stravenkami a podobně.
Odesílání údajů se netýká úhrad z účtu registrovaného klienta a to ani vkladů na účty.

Důvodem je:

 • různorodost zařízení, na kterých lze čerpat za poskytované služby. Kromě prodeje na kasách lze v systému objednávat jídlo na samoobslužných snímačích, Prezentačním místě, internetu a mobilním telefonu a to i několik týdnů dopředu. Tato zařízení neumožňují odesílání údajů do EET. Obdobné to je při prodeji z nápojových a výdejových automatů.

 • různé kombinace vkladů na účty (v hotovosti na automatických zařízeních, bankovním převodem nebo převodem z jiného úhradového systému, úhrady srážkou z mezd) – tyto pohyby nelze odesílat na EET. U vkladů na účty též platí, že nelze předem určit sazbu DPH, ve které bude nakonec úhrada realizována.

Protože však jde o zdanitelná plnění, systém KREDIT všechny tyto prodeje zahrnuje do tzv. souhrnného zdanitelného plnění (§31b zákona 235/2004 Sb.). Klientovi pak lze na vyžádání poskytnout po měsíční uzávěrce souhrnný daňový doklad.


Je můj systém KREDIT připraven na EET?

Všichni smluvní zákazníci s legislativním upgrade budou mít včas nainstalovány verze systému KREDIT, které podporují EET. Nesmluvní zákazníky s pokladnami bude kontaktovat jejich obchodník s návrhem dalšího postupu.


Kde se dozvím více?

 • budeme s vámi individuálně komunikovat a průběžně vás informovat
 • na školení zákazníků, které proběhne 13. – 14. října 2016 v Brně (EET bude jedním z hlavních témat)
 • Ministerstvo financí o elektronické evidenci tržeb detailně informuje na stránkách www.etrzby.cz
 • na stránkách firmy ANETE spol. s r.o. - www.anete.cz/EET/

 


Systém provozuje: Podpořeno:
Firstbuysale® je spolufinancován Evropskou unií v rámci dotačního projektu: Inovace IS pro stravovací a ubytovací provozy v cloudovém prostředí, reg. č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009276
Kontakty   RSS  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022