pravidla účasti v projektu f-regiony

 


Desatero projektu "f-regiony"

 1. Cílem projektu "f-regiony" je zpřístupnit klientům hromadného stravování produkty regionálních prvovýrobců.
 2. Projekt "f-regiony" je neziskový - účastnící projektu neplatí žádné vstupní ani provozní poplatky.
 3. Účastníci projektu se zavazují dodržovat pravidla pro projekt stanovená. V případě porušení pravidel, bude účastník z projektu vyloučen.
 4. Za regionální výrobek se považuje produkt:
  - od prvovýrobce se sídlem v daném regionu
  - oceněný celostátní značkou Regionální potravina
  - oceněný jinou značkou z daného kraje
  - podíl regionálních surovin použitých k výrobě, musí tvořit minimálně 70%
 5. Regionální dodavatel může být fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání s provozovnou na území příslušného kraje. Regionální dodavatel spadá do kategorie malých a středních potravinářských podniků (do 250 zaměstnanců).
 6. Regionální dodavatel garantuje u produktů kvalitu a původ (rodokment výrobku).
 7. Odběratelé se zavazují, dle svých možností, že v rámci svých stravovacích provozů zařadí:
  - každý den do nabídky jídel alespoň jedno jídlo vyrobené z regionálních surovin
  - do sortimentu doplňkového prodeje (např. kantýna) zařadí alespoň 3 produkty anebo výrobky od regionálních prvovýrobců
  - regionální jídla i sortiment budou zřetelně označeny logem "f-regiony"
 8. V rámci zajištění bezpečného trhu s regionálními výrobky poskytují účastníci projektu "f-regiony" součinnost při kontrole dodržování pravidel projektu.
 9. Účastníci projektu "f-regiony" jsou povinni zajistit součinnost při informačních a propagačních kampaních.
 10. Účastníci projektu "f-regiony" mohou používat k propagaci projektu logo "f-regiony" (v souladu s logo manuálem) a je jim v rámci projektu poskytována marketingová a technická podpora.


Systém provozuje: Podpořeno:
Firstbuysale® je spolufinancován Evropskou unií v rámci dotačního projektu: Inovace IS pro stravovací a ubytovací provozy v cloudovém prostředí, reg. č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009276
Kontakty   RSS  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024