Důležité kroky k úspěšnému zvládnutí EET s KREDITem

1.9.2016

1. září startuje možnost registrace do systému EET

Koho se EET týká?

V první fázi poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb, které byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou a jinými obdobnými způsoby, např. stravenkou.

Příspěvkové organizace jsou z evidenční povinnosti vyloučeny. U neziskových organizací je rozhodující, zda je jejich činnost podnikatelská anebo nepodnikatelská. Pokud si nejste jisti charakterem své činnosti, můžete od                   1. září 2016 požádat svého správce daně o závazné posouzení (žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč).
 

Certifikát na PROVOZOVATELE!

V rámci zavádění EET si mohou provozovatelé stravovacích služeb od 1. září zažádat o autentizační údaje, které jsou nutné pro správu certifikátu k evidenci tržeb a údajů o provozovnách, a to elektronicky na daňovém portálu (podnikateli budou autentizační údaje zaslány do datové schránky) nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančního úřadu (podnikatel získá údaje okamžitě v zapečetěné obálce).
           
Pomocí autentizačních údajů se přihlásíte do aplikace Elektronická evidence tržeb, kde vyplníte údaje o svých provozovnách (z hlediska systému KREDIT jde o výdejny, na kterých je použita alespoň jedna pokladna).

Seznam výdejen a zařízení zjistíte v kanceláři systému KREDIT:
Kancelář - administrativa systému - správa číselníků - konfigurace - výdejny.
Kancelář - administrativa systému - správa číselkníků - konfigurace - zařízení.


Po zadání informací o výdejnách následuje žádost o vydání certifikátu. Provozovatel může zažádat o vydání více certifikátů, nicméně to nemá praktický význam – naopak, přibývá práce a činností při údržbě a aktualizaci certifikátů. Systém KREDIT podporuje nejjednodušší možné řešení používáním jednoho certifikátu na jednoho provozovatele.

Po provedení update systému KREDIT na EET, nahrajete certifikát do systému. Je třeba pamatovat na to, že certifikát musíte s dostatečným předstihem, před vypršením jeho platnosti, aktualizovat (správa a aktualizace certifikátu je v péči provozovatele).

 

Aktuální termíny

 • Od 1. září 2016 můžete zažádat na finančním úřadu osobně anebo elektronicky o „autentizační údaje“ (viz. předchozí odstavec).
 • V průběhu září bude připraveno řešení v rámci systému KREDIT.
 • V druhé polovině září s vámi začneme individuálně domlouvat váš termín pro legislativní upgrade systému, který začneme provádět od začátku října. Pro provedení potřebných změn u všech zákazníků máme omezený časový rámec – mrzí nás to, ale při neakceptování navrženého termínu implementace, nebudeme schopni garantovat včasný náhradní termín.
 • V průběhu listopadu 2016 bude zajištěno testovací prostředí pro zasílání údajů o evidovaných tržbách.
 • Začátek evidenční povinnosti je od 1. prosince 2016.

 

Vaše připravenost na legislativní upgrade

Softwarové úpravy systému KREDIT, které souvisejí s legislativním upgrade, zajistíme my. Pro zdárné nasazení a správnou funkčnost řešení pro EET, je třeba vaše součinnost a vaše připravenost. O co se jedná konkrétně:

 •  Vlastníte certifikát na provozovatele (viz. výše). Bez tohoto certifikátu se nelze k EET připojit.
 •   Máte ke každé výdejně přidělené identifikační číslo provozovny (viz. výše).
 • Určíte, na kterém PC bude provozován Aplikační server.
  (Aplikační server je instalován jako služba Windows a zajišťuje komunikaci pokladen s portálem EET a další funkce. Aplikační server musí mít připojení k internetu na portu https. Dále potřebuje mít otevřený port 17000 pro příchozí TCP spojení. Aplikační server by měl pokud možno běžet na dostatečně výkonném PC, které má rychlé spojení na SQL server systému Kredit. Může být provozován přímo na SQL serveru.)
 • Zajistíte, aby pokladny, kterých se EET týká, měly konektivitu na Aplikační server.
  (Tímto rozumíme spojení z každé pokladny na aplikační server protokolem TCP/IP na portu 17000. Pokladny nemusí mít připojení k internetu, toto  spojení zajišťuje Aplikační server.)
 • Sdělíte nám, kdo bude za vaši organizaci kontaktní a zodpovědnou osobou, se kterou můžeme koordinovat postup nasazení legislativního upgrade (EET).

Naší snahou je maximálně zkrátit dobu implementace. Přesto může zásah v některých složitějších a specifických provozech trvat až den. Počítejte proto s možným omezením provozu.

Kde se dozvíte o EET více?

Budeme s vámi individuálně komunikovat a informovat vás průběžně na www.anete.cz/EET/ .
Na školení zákazníků, které proběhne 13. – 14. října 2016 v Brně bude EET jedním z hlavních témat.
Ministerstvo financí o elektronické evidenci tržeb detailně informuje na stránkách www.etrzby.cz


Systém provozuje: Podpořeno:
Firstbuysale® je spolufinancován Evropskou unií v rámci dotačního projektu: Inovace IS pro stravovací a ubytovací provozy v cloudovém prostředí, reg. č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009276
Kontakty   RSS  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024