Legislativa

Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.)

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv. Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 včetně. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých bude účinnost smluv podmíněna jejich uveřejněním, nabývají účinnosti 1. července 2017.
Bližší informace o spojení registru smluv a portálu FirstBuySale® naleznete zde.

 

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016 - 2020
- znění účinné od 18. 1. 2016.
Realizace Strategie elektronizace zadávání VZ pro toto období bude obdobně jako v případě předchozí strategie uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou podílet různá ministerstva, orgány státní správy a další instituce dle potřeby. Aktuální informace můžete sledovat na portále o veřejných zakázkách a koncesích Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
 

Úplné znění zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - znění účinné od 29. 4.2016.

Vyhláška č. 260/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Vyhláška č. 168/2016 Sb.,o uveřejňování formulářů pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

 

 

 


Systém provozuje: Podpořeno:
Firstbuysale® je spolufinancován Evropskou unií v rámci dotačního projektu: Inovace IS pro stravovací a ubytovací provozy v cloudovém prostředí, reg. č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009276
Kontakty   RSS  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024